Træning

Aktuel træningsplan

Træningsplan for forsommer 2021 (klik her)

OBS!
Særlig info vedr. BASIS 1 (klik her)

Hvad tilbyder vi?
I nedenstående diagram kan du få et overblik de forskellige træningsformer Nordjysk Hundetræning beskæftiger sig med.Hvordan træner vi?
For al træning gælder, at vi benytter positive træningsmetoder med brug af ros og godbidder som belønning. Al fysisk afstraffelse af hunden medfører bortvisning fra træningen.

Hvem kan deltage?
Hunde med eller uden stambog kan deltage i træningen hos Nordjysk Hundetræning – dog undtaget de 13 racer nævnt i Hundeloven samt blandinger heraf.
Hunde med aggressiv adfærd kan ikke deltage i træning uden forudgående vurdering af og aftale med instruktøren.
Fører til træningen skal være min. 15 år. Alle børn under 18 år SKAL være ifølge med voksen.
Der kræves ikke medlemskab for at deltage i træningen. Men bemærk, at der gives rabat på træningsgebyr, når man er medlem.

Pris og betaling
Pris for de enkelte hold fremgår af den aktuelle træningsplan.
Medlemmer gives en rabat på 50 kr. pr. kursus.
Betaling kan ske via netbank på konto 9245 4572854421 (Husk! at anføre, hvad beløbet dækker!) eller kontant til instruktøren senest 3. træningsgang. Ved kontant betaling udstedes kvittering.

Hvor træner vi?
Træningen foregår som udgangspunkt på Aalborg Hundecenter, Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby.
Nogle hold træner andre steder afhængigt af træningens karakter - der kan f.eks. være behov for skov eller vand til træningsarbejdet. I disse tilfælde får kursisterne direkte besked af instruktøren.

Vaccination
Vaccination af hunden påhviler alene ejeren og kontrolleres ikke af foreningen.
Vi anbefaler dog, at du altid sørger for, at din hund er behørigt dækket ind i hele sin levetid. Smitte med livsfarlige sygdomme er potentielt til stede på alle offentlige arealer – også på træningspladsen.
Der er mange meninger om hvilket vaccinationsprogram, der er det bedste og rigtigste, så forhør dig hos din dyrlæge (forhør dig evt. også hos andre dyrlæger!) og tag selv stilling til, hvilket vaccinationsprogram, du vil lade din hund følge.

Forsikring
Forsikring af hunden påhviler alene ejeren og kontrolleres ikke af foreningen.
Hvis en hund forårsager skade på person/anden hund, påhviler erstatningspligten ejer/fører af den skadevoldende hund. Heldigvis er det meget, meget sjældent, at der sker skader/uheld til træning, men det kan blive en meget dyr affære, hvis ejeren ikke har styr på sin hundeforsikring!
I Danmark forpligter gældende lovgivning alle hundeejere til at tegne en ansvarsforsikring for deres hund/e. Efterhånden er mange forsikringsselskaber også begyndt at kræve tegning af en udvidet ansvarsforsikring for dækning af evt. skader i f.m. træning. Undersøg selv, hvordan dit forsikringsselskab forholder sig, så din hund er behørigt forsikret.

Sygdom
Hunde i løbetid, med skader eller smitsomme sygdomme må ikke deltage i træning. En hund, der ikke er rask, skal have lov at ”holde fri”, til den er kommet sig. Ved smitsomme sygdomme siger det sig selv, at der er risiko for, at den smitter andre hunde på holdet eller træningspladsen i øvrigt. En tæve i løbetid vil distrahere hanhundene på holdet så meget, at de ikke vil være i stand til at koncentrere sig om træningen. En tæve i løbetid lugter i 3 uger fra ”det første dryp”.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din hund må deltage i træningen, så spørg din instruktør.
Husk altid at melde afbud til instruktøren, hvis din hund er ”sygemeldt”!

Gode råd i f.m. træning
Medbring altid til træning:
- Halsbånd/snor (IKKE flex-line!) – til sportræning: sele+lang rem
- Vand og vandskål
- Godbidder
- Høm-høm-poser
- Evt. fløjte
- Evt. håndklæde
- Godt humør :o)

Lad være med at overfodre hunden, inden du kører hjemmefra. Mange hunde bliver utilpasse af en køretur på fyldt mave, og risikoen for mavedrejning øges. I øvrigt arbejder og bevæger hunden sig bedre, når maven ikke er for fyldt. Giv f.eks. ½ måltid et par timer før afgang hjemmefra og brug resten af måltidet som godbidder til træningen.

Kom i god tid til træningen, så du kan nå at lufte din hund på den anviste lufteplads. Saml altid evt. efterladenskaber op efter hunden! Tilbyd gerne hunden vand, inden træningen starter.

Husk at sætte snor på hunden, inden du lukker den ud af bilen, så du er sikker på, at den ikke forstyrrer igangværende træning eller uønsket kontakter andre hunde.

Efter træningen bør du igen tilbyde hunden vand. Den er tørstig – også selvom det regner! Er den blevet våd p.g.a. vejr eller vandarbejde, bør den tørres, inden den sættes i bilen – ikke af hensyn til bilens interiør, men af hensyn til hundens helbred.

Hvis man ønsker, at ens hund skal lege med andre hunde efter træning, så snak med instruktøren. Husk, at der altid skal laves aftaler mellem førerne i disse tilfælde. Det er ikke acceptabelt at slippe sin hund løs uden forudgående aftale, da der kan være førere, som ikke ønsker hundeleg for deres hund.